JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA::WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU::55 - lecie szkoły - szkoła na dwie piątki

Aktualności

26 sierpnia 2020 17:05 | Aktualności

Bezpieczny powrót do szkoły


Drodzy Rodzice, uprzejmie informuję, że przygotowujemy oddział przedszkolny i  szkołę do otwarcia nowego roku szkolnego. W tej chwili pracujemy nad procedurami funkcjonowania placówki w czasie epidemii. Zostaną one umieszczone na naszej stronie internetowej.

 

Nie przewidujemy uroczystego spotkania wszystkich uczniów naszej szkoły w dniu 01.09.2020r. W tym dniu odbędą się spotkania dzieci z wychowawcami klas w różnych godzinach. Po wejściu do szkoły obowiązuje: mierzenie temperatury, dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 01.09.2020r. (wtorek)   w przydzielonych salach lekcyjnych wg następującego harmonogramu:

g. 9.00 – oddział przedszkolny – p. Beata Winiecka – sala 54

g. 9.30 - I a – p. Ewa Nowak – sala 57

g. 9.30 - I b – p. Iwona Felczyńska – sala 53

g. 10.00 - II a – p. Aneta Kwiatkowska– sala 42

g. 10.00 - II b – p. Beata Jankowska – sala 52

g. 10.30 - III a – p. Eliza Marciniak – sala 43

g. 10.30 - III b – p. Aneta Markowska – sala 41

g. 11.00 - IV a – p. Ewa Góralik – sala 38

g. 11. 00 - IV b – p. Małgorzata Siwińska – sala 32

g. 11. 00 - V a  - p. Małgorzata Czech – sala 59

g. 11.30 - VI a – p. Olga Kuśmierkiewicz – sala 29

g. 11.30 - VI b – p. Agnieszka Bałdyga – sala 58

g. 12.00 - VII a – p. Ilona Perlic – 48

g. 12.00 - VII b – p. Wioletta Dopierała – 46

g. 12.30 - VIII a – p. Ewa Król – sala 37

g. 12.30 - VIII b – p. Anna Pabjańczyk – Kujawa – sala 36

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo, rodzice proszeni są o ograniczenie kontaktu z uczniami i pracownikami szkoły, noszenie maseczek i dezynfekcję rąk.

Dziecko z oddziału przedszkolnego i klasy 1 (ewentualnie klasy 2, 3, 4) wchodzi do szkoły z 1 opiekunem. Pozostali uczniowie wchodzą do szkoły bez opiekunów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi wytycznymi MEN, MZ i GIS związanymi z powrotem uczniów do szkół 1 września 2020 r. Są to ogólne zasady, na podstawie których Dyrektor opracuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.
https://www.gov.pl/attachment/a73b9c00-a842-4e4c-a72d-4220df2f02df

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

 

Szanowni Państwo, 27 sierpnia 2020 r. przestanie funkcjonować w naszej szkole e-dziennik Librus. Zgodnie z decyzją władz gminy od 1 września 2020 r. wprowadzamy jednolitą platformę Vulcan:

 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/klodawa

 

Aby użytkownik mógł zalogować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane użytkowników wprowadza do systemu: administrator systemu – w przypadku pracowników szkoły lub  sekretarz szkoły lub wychowawca oddziału – w przypadku uczniów i ich rodziców. Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.

 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przesłanie do wychowawcy klasy do dnia 27.08.2020 r. Państwa adresu e-mali, co jest niezbędne do założenia konta i uruchomienia dla Państwa i uczniów nowego e-dziennika. Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na założenie konta dla swojego dziecka, to należy podać również jego adres e-mail.

 

Więcej informacji na temat funkcjonowania e-dziennika uzyskacie Państwo od wychowawców podczas pierwszego spotkania z wychowawcami.

 

W dniu 2 września 2020r. planujemy zebranie organizacyjne rodziców uczniów wszystkich klas.

16.00 – klasy 0 – I

16.30 – klasy II – III

17.00 – klasy IV – VI

17.30 – klasy VII - VIII

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, proszę na bieżąco obserwować stronę szkoły i komunikaty w e-dzienniku.

 

Na terenie szkoły wprowadza się obowiązek zakrywania ust i nosa.

 

                                            Z poważaniem

 

                                              /-/ Dorota Sylwestrzak

                          Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodawie

 

 

Przeczytano: 835 razy. Wydrukuj|Do góry