JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA::WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU::55 - lecie szkoły - szkoła na dwie piątki

Aktualności

20 sierpnia 2020 11:21 | Aktualności

Zdalna Szkoła+

Gmina Kłodawa realizuje umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  dotyczącą realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Tym razem program przeznaczony jest na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych, skierowany jest głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci.

W ramach projektu zakupiono 28 laptopów i 18 tabletów na łączną kwotę 74 996,40 zł.
Sprzęt komputerowy rozdysponowano następująco:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie otrzymała 4 laptopy
i 2 tablety;
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie otrzymała 5 laptopów
i 5 tabletów;
Szkoła Podstawowa w Górkach otrzymała 7 laptopów i 2 tablety;
Szkoła Podstawowa SKSK w Wólce Czepowej otrzymała 2 laptopy i 7 tabletów;
Szkoła Podstawowa w Lubońku otrzymała 5 laptopów.
Szkoła Podstawowa w Korzeczniku otrzymała 5 laptopów i 2 tablety.

Przeczytano: 362 razy. Wydrukuj|Do góry