JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA::WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU

Aktualności

22 maja 2020 14:08 | Aktualności

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KŁODAWIE

 

  • Ograniczenie w funkcjonowaniu szkół zostało przedłużone do 7 czerwca 2020 r.
  • Od 18 maja 2020 r. możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie szkoły.
  • Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I – III mogą korzystać w szkole z zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.
  • Uczniowie klas ósmych mogą od 25 maja 2020 r. korzystać  na terenie szkoły z konsultacji z nauczycielami z poszczególnych przedmiotów i  z biblioteki szkolnej (harmonogram w e-dzienniku).
  • Od 1 czerwca 2020 r. wszyscy uczniowie mogą korzystać z konsultacji na terenie szkoły z nauczycielami z poszczególnych przedmiotów i z biblioteki szkolnej (harmonogram zostanie udostępniony w e-dzienniku w przyszłym tygodniu).
  • W dniach 16 – 17 – 18 czerwca – egzamin ósmoklasisty

(do 29 maja 2020 r. należy zgłosić Dyrektorowi Szkoły sytuację, w których zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa).

  • 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych (egzamin ósmoklasisty).
  • 12 i 22 czerwca 2020 r. są również dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (dni wolne ustalone we wrześniu 2019 r).
  • MEN opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postepowania rekrutacyjnego i składania dokumentów (dokumenty w załącznikach).

 

Załączniki:

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid – 19, w tym procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. 

Aneks Nr 1 do Procedur bezpieczeństwa.

Załącznik nr 1 do Procedur (Informacja i oświadczenie rodzica).

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. 
Terminy postepowania rekrutacyjnego i składania dokumentów.                                    

 

                                                                                          /-/ Dorota Sylwestrzak

                                                                         Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodawie

Przeczytano: 131 razy. Wydrukuj|Do góry