JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA::WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU::55 - lecie szkoły - szkoła na dwie piątki

Aktualności

20 marca 2020 14:49 | Aktualności

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.

Szkoły zostały zamknięte, ale nie należy traktować tego wolnego czasu jako dodatkowych ferii. Możemy zorganizować dla naszych dzieci chwilową edukację domową, która okaże się bardzo pożyteczna. 

„ Czas wolny” należy dziecku zorganizować. Bez pomocy rodziców  dziecko zwłaszcza małe, szybko się zniechęci, gdyż nie poradzi sobie z organizacją czasu.  Odpowiednią ilość czasu należy przeznaczyć na odrabianie lekcji i naukę, odpowiednią  na wypoczynek. Przede wszystkim ustalmy „domowy plan lekcji”, zaplanujmy go razem z dziećmi i przestrzegajmy go. Pomagajmy podczas wykonywania zadań, udzielajmy wskazówek, wyjaśniajmy to, co niezrozumiałe, ale nie wyręczajmy i nie dajmy gotowych rozwiązań. Zachęcajmy do samodzielności, ponieważ samodzielnie rozwiązane zadanie dostarczy dziecku dużo satysfakcji i da poczucie, że jest z stanie poradzić sobie z trudnościami.  Jest to bardzo ważne, ponieważ uczeń posiadający wiarę w swoje siły nie zraża się niepowodzeniami, a stawiane przed nim zadanie traktuje jak zadanie, któremu jest w stanie sprostać. Pokazujmy korzyści jakie można wynieść z posiadanej wiedzy. Wskażmy  sposób jak powiązać posiadana wiedzę z rzeczywistością i jak wykorzystać ją w praktyce.

Ważna jest również systematyczność pracy. Nauczmy dzieci nie odkładać „na później”, ponieważ trudno jest zrobić, powtórzyć czy nauczyć się wszystkiego naraz. Wystarczy każdego dnia wykonać powierzone zadanie, aby skutecznie opanować dany materiał. W systematycznej nauce ważni są rodzice, którzy również systematycznie powinni kontrolować pracę dziecka. 

  Poza tym motywujmy dziecko  do nauki, interesujmy się tym co zrobiło, nagradzajmy i chwalmy, jeśli wykona dobrze zadanie. Każdy lubi , gdy jego starania są doceniane, dlatego tez zauważajmy nawet niewielkie osiągniecia dziecka i nie stawiajmy mu zbyt wysokich wymagań, ale dostosujmy je do możliwości dziecka. Wtedy  będzie czuło satysfakcję z własnych osiągnięć i chętniej będzie się uczyło. Zapewniajmy  atmosferę zrozumienia, akceptacji i życzliwości.                                                                                                                 

 Oprócz nauki zdalnej, którą nauczyciele przekazują dzieciom za pomocą e-dziennika można ten czas wykorzystać na inne aktywności edukacyjne. Może się okazać, że taka chwilowa edukacja domowa pozwoli dzieciom odkryć nowe obszary zainteresowań, albo zobaczyć, że nauka może być fajna.                                                                                                                         

 Pozwólmy im wybrać to, co je interesuje. Można namówić je do poćwiczenia tego, co mogą poćwiczyć samodzielnie i skorzystać z atrakcyjnych form. Przejrzyjmy wspólnie  internet  i wybierzmy strony i serwisy, które mogą być pomocne w zorganizowaniu edukacji w domu, np. Khan Academy, Pi-Stacja, żyraffa.pl, matzooo.pl czy ortografka.pl.

Kiedy wrócimy do szkoły może okazać się, że ten trudny dla nas okres pozwolił na odkrycie nowych możliwości i informacji  oraz  okazał się ciekawym doświadczeniem.

           

                                                                                              Pedagog szkolny - Monika Królikowska

Przeczytano: 495 razy. Wydrukuj|Do góry