JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA::WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU

Aktualności

12 marca 2020 13:26 | Aktualności

Nabór do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie prowadzi nabór do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.

Nasza szkoła jest największą placówką oświatową w gminie. Powstała w 1965 roku na terenie Osiedla Górniczego z inicjatywy założycieli Kopalni Soli „Kłodawa” i przez cały okres swojej działalności propaguje idee lokalnego patriotyzmu - wychowując w tym duchu kolejne pokolenia.

Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne mają do dyspozycji przestronną salę wyposażoną w zabawki, kąciki edukacyjne, różnorodne środki dydaktyczne i pomoce multimedialne, w tym telewizor i tablicę interaktywną.  Korzystają z sali gimnastycznej, salki „Radosna szkoła”, mobilnego i stacjonarnego miasteczka ruchu drogowego, świetlicy i kącika interaktywnego. Również uczniom klas młodszych proponujemy sale wyposażone w kąciki do zabaw i odpoczynku, tablice interaktywne i szafki uczniowskie. W świetlicy szkolnej – otwartej do godz. 16 – tej -  uczniowie mogą zjeść smaczne i tanie posiłki – drugie śniadanie i obiad oraz aktywnie i bezpiecznie poczekać na rodziców. W korytarzu głównym proponujemy wirtualną gazetkę szkolną, interaktywny monitor wiadomości, fontanny wody pitnej oraz kącik interaktywny z „magicznym dywanem” – zestaw do ćwiczeń polisensorycznych.

Wszystkim uczniom zapewniamy pełną ofertę edukacyjną, bezpieczne i higieniczne warunki, wysoki poziom nauczania, zajęcia specjalistyczne i przedmiotowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych, pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizujemy projekty i innowacje pedagogiczne o różnorodnym charakterze tak, aby każdy uczeń mógł znaleźć coś dla siebie. Oferujemy zajęcia logopedyczne, kreatywne, szachowe, konkursy, wycieczki. Zapewniamy przyjazny klimat i życzliwą atmosferę.  

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie to szkoła z ponad 50 – letnią tradycją, wpisana trwale w historię i kulturę miasta. Bardzo aktywna w środowisku i  w mediach. Jedyna szkoła, która nosi imię Białych Górników i której misja oparta jest        na słowach „Praca jest solą życia”, nawiązujących do Patrona – Kopalni Soli Kłodawa.

Wszystkie działania szkoły oparte są na współpracy dyrekcji, nauczycieli i pracowników, rodziców, uczniów oraz władz miasta i społeczności lokalnej. Wizytówką szkoły są jej uczniowie i absolwenci oraz działania, które wykraczają daleko poza mury budynku np. organizowanie cyklicznie Święta Pieczonego Ziemniaka, Gminnego Konkursu Czytania, Dnia Patrona.                        
W szkole chętnie podejmowane są nowatorskie działania. Jako pierwsza na terenie gminy, gmin sąsiednich a nawet powiatu weszła w posiadanie mobilnego miasteczka ruchu drogowego, pierwszego stacjonarnego miasteczko ruchu drogowego, pierwszej koszulki interaktywnej, pierwszych fontann wody pitnej. Tylko tutaj działa wyjątkowe Muzeum Szkolne i Etnograficzna Sala Pamięci oraz organizowany jest międzygminny konkurs szachowy. Liczne nietuzinkowe pomysły, działania, projekty, innowacje są szeroko propagowane wśród mieszkańców miasta.

W ten sposób szkoła zapewnia uczniom wszechstronny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania  ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Jest to miejsce, gdzie każdy uczeń ma szansę stać się wartościowym człowiekiem, otwartym   na dobro i piękno, potrafiącym twórczo i samodzielnie odkrywać i rozwijać swoje możliwości, pasje. Poprzeczkę stawiamy wysoko. Jesteśmy kreatywni, dajemy najlepszy przykład współpracy i rozwoju.

                                                                                                 Zapraszamy do „Dwójki”

Przeczytano: 139 razy. Wydrukuj|Do góry