JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA::100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Aktualności

12 stycznia 2019 15:40 | Aktualności

Nabór do klasy I i oddziału przedszkolnego

Informacja o naborze do klasy I i oddziału przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników  w Kłodawie informuje, że od 15 stycznia do 31 marca 2019 roku trwa się nabór na rok szkolny 2019/2020 do:

-        klasy  pierwszej szkoły podstawowej dla dzieci, które ukończyły roczne przygotowanie przedszkolne;

-       oddziału przedszkolnego dla dzieci 6 – letnich.

 

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dzieci. (KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY - załącznik nr 1).

 

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów (OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA - załącznik nr 2).

 

Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Kłodawa, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dzieci. (KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  - załącznik nr 3) oraz Załączniki do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26. 01. 2018 r.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do świetlicy szkolnej dodatkowo składają KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY – załącznik nr 4.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 15 marca 2019 r. , w godz. 7.00 – 15.00.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami. Rekrutacja obywać się będzie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców / prawnych opiekunów (WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY –  załącznik nr 5) oraz Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26. 01. 2018 r.

Wszystkie załączniki dostępne są na stronie internetowej szkoły (w zakładce - Dla rodziców) pod adresem http://sp2klodawa.superszkolna.pl

Uchwała Nr XLVII/279/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 stycznia 2018 r.

 

                                                                   Serdecznie zapraszamy
                                                                 Z poważaniem
                                                                  Dorota Sylwestrzak

Przeczytano: 468 razy. Wydrukuj|Do góry