Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie
http://sp2klodawa.superszkolna.pl

27 sierpnia 2020 20:54 | Aktualności

Egzamin na kartę rowerową
Egzaminy na kartę rowerową
odbędą się następujących terminach:


egzamin z teorii 4 września 2020 r. o godz. 15.00


Dokumenty należy składać do p. M. Siwińskiej
najpóźniej do dnia 2 września 2020 r

egzamin poprawkowy z teorii - 9 września 2020 r.
o godz. 15. 00


egzamin praktyczny11 września 2020 r. o godz. 15.00
(z dorosłym opiekunem)