Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie
http://sp2klodawa.superszkolna.pl

01 lutego 2019 08:23 | Aktualności

Terminarz egzaminów na kartę rowerową

Terminarz egzaminów
na kartę rowerową

w roku szkolnym 2018 /2019

I egzamin teoretyczny  - 29 kwietnia 2019r godz. 15.00

II egzamin teoretyczny (poprawka) - 6 maja 2019r godz. 15.00

III egzamin praktyczny  -15 maja 2019r. godz. 15.30 (z opiekunem dorosłym)

 

Dokumenty należy składać do p. M. Siwińskiej
najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2019r
( po tym terminie nie będzie możliwości przystąpienia do egzaminu )