Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie
http://sp2klodawa.superszkolna.pl

03 grudnia 2018 12:19 | Aktualności

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

     MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ  PRAW DZIECKA  i  10-LECIE SZKOLNEGO KLUBU UNICEF

           Dnia 26 listopada w naszej szkole odbył się apel poświęcony „Konwencji o Prawach Dziecka”, który obchodzony jest 20 listopada na całym świecie. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę  w 1991 roku.

 

          W tym roku również, w naszej szkole SZKOLNY KLUB UNICEF, obchodzi 10-lecie swojej działalności.

Od 2008 roku współpracujemy z UNICEF Polska w ramach działalności Klubu Szkół UNICEF Polska, dzięki któremu nasi uczniowie mają szansę regularnie zapoznawać się z informacjami na temat sytuacji ich rówieśników z różnych stron świata. Przyczynia się to do pogłębienia wiedzy uczniów oraz szerzenia idei tolerancji międzykulturowej.

Na przełomie tych dziesięciu lat w naszej szkole zostało przeprowadzonych wiele akcji oraz projektów edukacyjno-pomocowych pod patronatem UNICEF Polska takie jak:

Poświadczeniem uczestnictwa naszej szkoły we wszystkich tych projektach i akcjach są certyfikaty oraz dyplomy, które znajdują się na ścianie pawilonu I-wszego naszej szkoły.

  Wszystkie akcje i projekty w naszej szkole były przeprowadzone pod kierunkiem opiekuna Szkolnego Klubu UNICEF p. Wioletty Dopierały.

Członkowie Szkolnego Klubu UNICEF wraz z opiekunem podziękowali dyrekcji, wszystkim uczniom i  nauczycielom  za udział we wszystkich akcjach i projektach jakie były realizowane w naszej szkole. Szkolny Klub UNICEF nie kończy swojej działalności, nadal będzie ją prowadził i uczestniczył w realizacji projektów oraz akcji w naszym mieście, kraju  i na świecie.

             W drugiej części apelu uczniowie klas VA i VB oraz członkowie Szkolnego Klubu UNICEF zaprosili wszystkich zgromadzonych do obejrzenia przedstawienia pt.”Król Maciuś Pierwszy”, który przybliżył dzieciom przysługujące im prawa. Na zakończenie każda klasa otrzymała plakat „Konwencja Praw Dziecka”.

Apel został przygotowany pod kierunkiem, pani Wioletty Dopierały i pani Ilony Perlic.

 

 

Zdjęcia: