Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie
http://sp2klodawa.superszkolna.pl

17 października 2018 19:04 | Aktualności

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa w SP Nr 2 w Kłodawie

16 października 2018 r. w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca- podobnie jak w poprzednich latach - uczniowie kłodawskiej „Dwójki” przy wsparciu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej podjęli ćwiczenia z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomach. Akcją kierował Szkolny Klub Bezpieczeństwa BIMED – TEAM, na co dzień wspierający działania z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Od sześciu lat wspieramy działania WOŚP w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Prowadzimy szkolenia uczniów i organizujemy akcje propagujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W roku ubiegłym do bicia rekordu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na terenie naszej szkoły przystąpiło 355 osób. W tym roku ćwiczenia na fantomach podjęły 322  osoby. Chcemy w ten sposób uczyć uczniów otwartości i empatii, budzić poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych ludzi.
 
Dorota Sylwestrzak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie

   

Zdjęcia: