Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie
http://sp2klodawa.superszkolna.pl

24 września 2018 10:20 | Aktualności

Święto Pieczonego Ziemniaka - podziękowanie

Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc.

Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą,

po prostu przy nim być, gdy tego potrzebuje.

Jak dobrze, że jesteś...

                                                 M. Stolarska         

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie

 składa serdeczne podziękowania

Kłodawskiemu Stowarzyszeniu Szkolnemu „RAWITA”,   Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kłodawie,  Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej,

Społeczności SP Nr 2 w Kłodawie

- wszystkim Nauczycielom i Pracownikom, Rodzicom i Uczniom –

  Wolontariuszom, Sponsorom, Przyjaciołom i Sympatykom Szkoły  

za pomoc, wsparcie, życzliwość oraz aktywną obecność

podczas organizacji i realizacji  Święta Pieczonego Ziemniaka „W dawnej Polsce” 

Gościom dziękujemy za zainteresowanie i wsparcie naszej inicjatywy.