Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie
http://sp2klodawa.superszkolna.pl

25 kwietnia 2018 09:58 | Aktualności

Dzień Ziemi

   22 kwietnia to data, która przypomina nam o tym , że powinniśmy szanować nasze miejsce zamieszkania. Tego dnia dbamy szczególnie o promowanie ekologicznych postaw. Zastanawiamy się, co możemy zrobić dla naszej planety. Budzenie wśród młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody,  to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole.

   Uczniowie z klasy VI a i VI c pod opieką wychowawców p.I. Kucharskiej i p. Ewy Góralik starali się uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze.

Ciekawa scenka, piosenka i taniec dodały kolorytu całości występu.

 

Zdjęcia: