Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie
http://sp2klodawa.superszkolna.pl

26 stycznia 2018 18:16 | Aktualności

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych"

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych"                      
ks.Jan Twardowski

      W dniu 25 stycznia 2018 r. odszedł wieloletni nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodawie mgr Jan Grzegorzewicz  – historyk, regionalista, harcerz, działacz społeczny, wieloletni radny miejski i powiatowy, autor m. in. Kroniki miasta i gminy Kłodawa, bohater Cyfrowej Dziecięcej  Encyklopedii Wielkopolan. Dla nas – uczniów i nauczycieli kłodawskiej „Dwójki” – stanowił wzór pedagoga i zwierzchnika, zawsze pełen taktu i zaangażowania. Cieszył się szacunkiem, wdzięcznością  i zaufaniem swoich uczniów i współpracowników. 

Najbliższym, pogrążonym w smutku, składamy najszczersze wyrazy współczucia.

                               Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 2

                                   im. Białych Górników w Kłodawie

Zdjęcia: