JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA

Kadra

mgr Olga Kuśmierkiewicz

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Matematyka, Biologia, Fizyka, Chemia