JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA

Kadra

mgr Beata Winiecka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca