JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA

Kadra

mgr Ewa Pecyna

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca, Bibliotekarz

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą, Język polski