JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA

Kadra

mgr Ewa Drapińska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda