JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA

Kadra

mgr Iwona Felczyńska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca