JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA

Kadra

mgr Małgorzata Kołodziejska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca