JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA

Kadra

mgr Dorota Sylwestrzak

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel, Logopeda

Przedmioty: Zajęcia wyrównawcze, Matematyka, Zajęcia komputerowe