JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA

Kadra

mgr Dagmara Rosołek

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Historia, Historia i społeczeństwo, WDŻ