JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA

Kadra

mgr Małgorzata Ignaczak

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Matematyka

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie

Klasa: IV c

Funkcje: nauczyciel


Klasa: V b

Funkcje: nauczyciel


Klasa: V c

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VI a

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII a

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII b

Funkcje: nauczyciel