JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA

Kadra

mgr Wioletta Dopierała

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą, Język angielski