JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA

Kadra

mgr Mariola Skrzypczak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Zajęcia z wychowawcą