JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO