JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA

Opłaty za posiłki 2017 r.

Dni żywieniowych we wrześniu – 15
Obiady 15 x 3,50 = 52,50 zł
Bułki 15 x 1,00 = 15,00 zł